0497-541390

- NH Koningshof

Opdrachtgever: To Build

Wat de vraag was

Een grootschalige renovatie van het complete complex. Wij werden gevraagd om nieuwe vloeren te realiseren. Het hotel bleef open. Aan ons de taak om onze werkzaamheden te plannen tussen de congressen door, met minimale overlast voor de gasten.

Projecten Horeca

Wat de klant belangrijk vond

De gasten / bezoekers van NH Koningshof mochten dus zo min mogelijk hinder ondervinden van onze werkzaamheden. De operationele activiteiten mochten onder geen beding stilvallen. Dat betekende veel overleg met de aannemer én eindgebruiker. Daarnaast werd ons ook gevraagd om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken; geen muziek op de werkplek dus en Silent Strippers om de vloer te verwijderen (minimale geluid).

Alle projecten

Wat het resultaat is

De planning was krap. Voor ons betekende dat een uiterst flexibele benadering van de te verrichtte werkzaamheden en een tijdige levering van materieel en materiaal. Ook hebben we gezorgd voor voldoende capaciteit op de momenten waarop we ‘meters’ konden. Zo is het ons gelukt om een hoogwaardige vloerafwerking te realiseren; tapijt dat het predicaat ‘Koninklijk’ meer dan verdient.

Volgende project